"எழுத்துகளையும் தாண்டி எனக்கென்று ஒரு உலகம் உண்டு; நான் எழுதுபவற்றை மட்டுமே வைத்துக் கொண்டு, என்னை எடை போடுபவர்களை எப்பொழுதும் என் எண்ணங்கள் வியப்பில் ஆழ்த்திக் கொண்டே இருக்கும்....."
- நண்பன்

Sunday, October 16, 2005

கதவுகள் திறக்கின்றன.......

முறிந்த சிறகு
தேவையற்று கிடக்கிறது
தெருவை வீட்டிற்கு சொல்லும்
திண்ணைகளொழிந்த வீதியில்.

பூட்டிய
கதவுகளின் தோரணை
தொடங்கியதன்று.

தன்னுள்
விரியக் காத்திருக்கும்
உள்வெளியை
இறுக்கிப் புழுக்குகிறது
சன்னல்.

புதிய மலர்வுகளின்
வாழ்துடிப்பை
ஏந்திவரும் காற்றை
வீதியில் நிறுத்துகிறது
குளிர்மி.

முன்னறிவிப்பில்லா
வருகைகள்
முற்றிலும் மறுக்கப்படும்.
தேவையான பதில்
கதவு சொல்லும்.
மேலதிக தகவலை
கதவிடுக்கு உள்வாங்கும்.

செய்திகள்
தொடர்புகள்
சித்திரங்கள்
நூலகங்கள்
எவற்றிற்கும்
கதவுகள் விரிவதில்லை
அவைகளுக்கென
தனித்தடங்களுண்டு
நிர்ணயிக்கப்பட்ட
கட்டணத்தில்.

ஒரு நாளின்
சொற்ப சமயம்
திறந்து மூடும்
பணிகள் நிமித்தம்
பள்ளி நிமித்தம்
சென்றுவர.

மற்றைய நேரத்தில்
விட்ட மூச்சையே
திரும்பப் பிடித்து
சுவாசித்துக் கிடக்கும்
இந்த
மௌன கதவு.

எப்பவும்
அடைந்தே கிடக்கும்
இந்த வீட்டுச் சிறை
சலித்து நகரும்
தெருப்பிச்சையின் அதிசயமாய்
கண்முன்னே விரிகிறது
பூட்டிக் கிடந்த கதவு.

வெளியேறுகிறான்
முறிந்து கிடந்த
சிறகு மாட்டி
காற்றில் மிதந்து செல்லும்
ஒருவன்.

1 comment:

Anonymous said...

Nice blog. Your posts were interesting reading. I have a free music downloads site. In addition to free music downloads, you can get music of some of today's top artists' such as Green Day, Gwen Stefani, Simple Plan, Usher and many more. Please try and
visit it, see what you think.
Rod

நண்பர்கள் சொல்கிறார்கள்

CSM - உலகச் செய்திகள்

GF - உலகச் செய்திகள்