"எழுத்துகளையும் தாண்டி எனக்கென்று ஒரு உலகம் உண்டு; நான் எழுதுபவற்றை மட்டுமே வைத்துக் கொண்டு, என்னை எடை போடுபவர்களை எப்பொழுதும் என் எண்ணங்கள் வியப்பில் ஆழ்த்திக் கொண்டே இருக்கும்....."
- நண்பன்

Tuesday, January 10, 2006

திசைகள் இதழில்....

திசைகள் இதழில் குஷ்பு / சுஹாசினி மற்றும் அவர்களது ஆதரவாளர்களை விமர்சித்து எழுதிய கவிதை இது.

http://www.thisaigal.com/jan06/PoemShajahan.htm

பதிப்பித்த ஆசிரியர் மாலனுக்கும் அவரது குழுவிற்கும் நன்றி.

புதிதாக ஆசிரியர் பொறுப்பேற்க இருக்கும் அருணா ஸ்ரீநிவாசன் அவர்களுக்கு வாழ்த்துகள்.

No comments:

நண்பர்கள் சொல்கிறார்கள்

CSM - உலகச் செய்திகள்

GF - உலகச் செய்திகள்